FANDOM


Zřízení: císařství

Hlavní město: Ald Sala

Počet obyvatel: 2 000 000

Rozloha: 135 000 km2

Geografický popis: Většina života se snaží dostat se na pobřeží Západního oceánu. Vnitrozemí zabírá Nefar, nejvyšší pohoří jižního Ilbessu, které sahá až do Delmgaru; na východě končí Zlatou řekou, na niž navazuje Pomezní pohoří. Horské lesy představují útočiště pro mnoho exotických tvorů, o jezerech se vyprávějí podivné příběhy založené na podivných skutečnostech. Ald Uljath má příjemné přímořské podnebí, ovšem nic ho nchrání před západními monzuny, takže poměrně často trpí náhlými přílivovými vlnami.

Popis státu: Jedna z říší jihu. Více než čtyři pětiny lidí žijí ve vzdálenosti do padesáti kilometrů od moře, zbývající pětina jsou podnikaví lovci, dobrodruzi, hledači pokladů žijící sami nebo v malých vesničkách v horách. Přibližně dvě třetiny obyvatelstva žijí v osmi obrovských přístavech. Přímořští se živí převážně rybolovem, dále se na úpatí hor těží velké množství vzácného dřeva, v hustě obydleném pobřežním pásu se pěstují různé exotické plodiny, obilí, koření. V případě nedostatku se dováží ze sousedních zemí. Ald Uljath již po desetiletí soupeří s Nythem o vůdčí postavení, během ghornské éry Nyth ztrácel, nyní začíná ztrácet Ald Uljath. Dlouhotrvající spojenectví s Delmgarem se také může zhroutit, teď již zcela suverénní státy se začínají dohadovat o hranici, nikdo pořádně neví, kterou roklí Nefaru vlastně vede. Poslední dvě desítky let se císař Ald VII. snaží přebudovávat svou velice početnou (150 000) armádu k obrazu ghornskému. Není zcela jasné, k čemu ji chce využít, kde ji chce cvičit… Každopádně nyní disponuje největší vojenskou silou na Ilbessu.

Sláva uljathské Zlaté řeky coby největšího naleziště zlata na Ilbessu je už dávno pryč, nicméně zlaté zásoby má stát pořád značné, nyní se zaměřuje především na obchod všemi směry se vzácnými dřevy a kořením. Nerostné bohatství zahrnuje několik menších ložisek zlata a drahokamů v horách, které se ale výhledově mohou stát zdrojem obrovského bohatství, vzhledem k jejich spletitosti totiž nejsou prozkoumány ani z desetiny. Ekonomika však momentálně, jako ostatně celá země, vcelku stagnuje a není jisté, kam se obrátí – jako jediná možná cesta v rozděleném světě se jeví nebezpečné hory.

Historie: Od desátého století před Bitvou přicházely na úrodné pobřeží malé skupinky zemědělců, během sedmého století se zformovalo několik bezvýznamných knížectví – z nich vznikly dnešní Přístavy. Ve válce v letech 522-513 sjednotil knížectví severský vévoda Uljath. Dalších 150 let bylo naplněno spory o hranice a zběžných průzkumem okolních hor. Od té doby ekonomický i politický význam císařství výrazně vzrostl, dokázalo se vyhnout jak Válce, tak Bitvě (té ne úplně). Ovšem když Bitva neproběhla, soustředil Ghorn v nastalém zmatku síly, mohutně zakonspiroval a vytvořil státní převrat nastolující novou (nutno říci, že domácí) dynastii, Aldovce. Ti cítili potřebu dát o sobě vědět, proto před název země a Přístavu dali své jméno. Již sedm Aldovců se vystřídalo, Ald VII. vládne pouhé tři roky, vypadá to, že dějinná logika tlačí Ald Uljath k expanzi.