FANDOM


Zřízení: demokratická republika

Hlavní město: Belur

Počet obyvatel: 1 100 000

Rozloha: 92 000 km2

Geografický popis: Přímořská země na samém jihu Ilbessského poloostrova. Od pobřeží se zvedá až k prvním hřebenům Hor mnohých diamantů, díky čemuž se v Belurnorthu dá nálezt jakékoli počasí, stačí hledat pár dní směrem nahoru nebo dolů… Většinu úbočí Hor mnohých diamantů pokrývají lesy, v podhůří se trhají na menší lesíky a hájky. V horách se skrývají rozsáhlé nerostné zdroje, které často nejsou vzhledem k nedostupnosti využívané.

Popis státu: Vzhledem k příznivému počasí a celkově příjemným podmínkám, jakož i dobrému jídlu, udržuje Belurnorth již dlouhá léta klid v zemi a mír s okolím. Stát řídí třiašedesátičlenný senát přímo volený lidmi každý rok, což zabraňuje nudě, která by mohla vést ke vzpouře, neboť předvolební kampaň probíhá prakticky neustále. Toto uspořádání rovněž zabraňuje vládnoucím něco zásadního změnit, navíc jsou senátoři pod dohledem popravčích (rovněž místní zvláštnost, belurnorthských katů je všehovšudy 32, jsou rovněž voleni, nikoli však na jeden, ale na čtyři roky). Většina obyvatelstva žije na pobřeží, živí se rybolovem. Díky tomuto přizpůsobení se moři disponuje Belurnorth skvělým a početným loďstvem jak válečným (nejlepší na Ilbessu), tak obchodním. Nadbytek námořní síly vede dokonce k vysílání výzkumných výprav všemi směry, zatím ovšem neúspěšně, výzkumníci objevili pouze jediné souostroví na jihu bez většího hospodářského významu. Republikánská armáda čítá na dvacet tisíc bojovníků, dobře vyzbrojených a vycvičených; jde převážně o mladé muže ve věku 20-23 let, tříletá vojenská služba je dobrovolná, nicméně tradiční a svým způsobem prestižní. Důstojnický sbor tvoří starší profesionálové. Síla armády spočívá především ve skvělém loďstvu a lučištnictvu.

Belurnorth čile obchoduje se sousedními zeměmi, Královstvím pod Horami mnohých diamantů a s manipulosskou kolonií Manorr. Průmysl stojí na zpracování a těžbě dřeva, strategicky výhodné jsou rovněž zásoby diamantů a zlata v Horách mnohých diamantů. Republika vyprodukuje výrazně více než potřebuje, avšak nemůže a nesnaží se konkurovat mocnostem.

Historie: Ve stoletích po Rozptýlení (1668 př. B.) se lidé usazovali na jihu. Do Belurnorthu dlouho nikdo nedorazil, soudilo se, že za Gerdhebou (dnešním Královstvím pod Horami mnohých diamantů) leží divoká pustina, do které se i trpaslíci bojí. Až 150 let po jejím založení se sem vydala skupinka věřících, kteří otvírali pro lidi mnohá zapomenutá místa. Roku 1321 př. B. bylo konečně vyhlášeno království Belurnorth na území dnešní kolonie Manorr, to dále expandovalo na východ, až se roku 827 př. B., po krátké prohrané válce s (tehdy již) Královstvím pod Horami mnohých diamantů konečně vměstnalo do dnešních hranic. Od té doby funguje stabilně a čím dál benevolentněji, až se roku 19 př. B. zříká král Belur XXII. koruny, žádá, aby bylo po dynastii pojmenováno hlavní město, a odchází do důchodu.