FANDOM


Nová sféra, otevřená roku 82 p. B. Charem. Její projevy na Ilbessu jsou zatím spojovány výhradně s jeho činností a vzhledem k tomu, že již v časném létě roku 83 byl Allegor v Kel Namhadu Gorthem, Sallahem a Himilcem Tarpakem zaklet do ovce a potopen do řeky, nepřikládá se jí nyní velký význam. Naposled byly její projevy pozorovány těsně před příchodem Anaků v Harnothu na podzim roku 83.