FANDOM


Zřízení: království

Hlavní město: Kar’Aldin

Počet obyvatel: 1 800 000

Rozloha: 115 000 km2

Geografický popis: Země s nejpříjemnějším podnebím. Díky kryté poloze při Jižním zálivu nezasahují zemi západní a východní oceánské monzuny, umístění na jihu zaručuje příjemné teplo (sněží zde přibližně jednou za třicet let) po většinu roku, s menšími teplotními výkyvy než v Ghornu. Z jihovýchodu je Nyth chráněn Horami mnohých diamantů, ze západu Pomezním pohořím a Ganijskou pustinou, prostřední část země tvoří hustě osídlená úrodná nížina kolem řeky Tain, od níž se krajina postupně zvedá k horám. V Nythu se drží několik neobvyklých druhů zvířat, nejvýraznější jsou sloni, dále velcí (často ochočení) ještěři, antilopy, lvi, velbloudi, …

Popis státu: Typické království jihu, zemědělci v nížině kolem řeky Tain, rybáři na pobřeží Jižního oceánu, lovci v okolních stepních pahorkatinách. Tyto tři způsoby obživy se dělí mezi dvě třetiny obyvatelstva tvořící „prostý lid“ přibližně rovným dílem, zbývající třetina jsou horníci, dřevorubci, obchodníci a vojáci; v zemi je jen minimum řemeslníků, náročnější výrobky se dováží z Království pod Horami mnohých diamantů. V [[|Nyth|Nythu]] se za ta tisíciletí vystřídalo několik dynastií, žádná však neznamenala pro zemi zásadní změnu, absolutní monarchie jednoduše funguje. Nyní, po rozpadu Ghornu, se očekává prudký mocenský a územní růst státu. Král Araff z XI. dynastie vládne od roku 65 p.B. Království jako jedno z mála neusiluje o primárně magickou armádu. Sází na početnou (100 000 mužů), slušně vyzbrojenou a vycvičenou armádu bojující konvenčními zbraněmi. Již od roku 630 před Bitvou existuje Ještěří pluk, osmisetčlenné komando jezdců na ještěrech, nejlepší jízda na Ilbessu a v nedávné minulosti svérázná odpověď na ghornskou magii. Nythská armáda se odpradávna, ač se o tom zpravidla diskrétně mlčí, zacvičuje ve věčné válce mezi Ightine a Královstvím. V posledních pěti letech se však pozornost upírá na pokus zkrotit slony do armády a podpora trpaslíků mírně klesá. Dalším velkým projektem je podpora manipulosských výprav.

Ekonomika, donedávna zatěžovaná odváděním daní Ghornu, prudce roste. Mezi hlavní vývozní artikly patří sůl, vzácná dřeva, koření, zlato, diamanty. Země se velice dobře uživí, je soběstačná ve většině základnách surovin. Nythští kupci jsou pověstní svými cestami od Belurnorthu po Aledor; moře však patří jiným. Nyth odedávna soupeří s Ald Uljathem o dominantní postavení v oblasti, což jim však nebrání ve vzájemném obchodu.

Historie: Nyth vznikl, když trpaslíci začali tlačit na lidi, aby se vystěhovali z jejich Království pod Horami mnohých diamantů. Desítky lidí postupně odcházely do úrodné nížiny či na pobřeží, kde zakládaly zemědělské a rybářské osady. Roku 1354 před Bitvou opustila trpasličí království velká, několik let se organizující skupina či armáda, aby během dalších patnácti let sjednotila rybáře a sedláky do království Nyth (království bylo pojmenováno po matce prvního krále Cauryna). Během tisíciletí toto království mírně pokročilo v mezích možností, až po vzniku Ghornu bylo připraveno o značnou část svého území na severu a severozápadě.