FANDOM


Státní zřízení: komunistická anarchie

Hlavní město: oficiálně není dáno, největší a nejvýznamnější je přístav Čtyři vrby

Počet obyvatel: kolem 100 000, s možnou odchylkou asi dvacet procent

Rozloha: tam, kde se dá žít…přibližně 9 000 km2

Geografický popis: Lesní země, kde se většinou žije na samotách nebo v malých vesničkách přímo mezi stromy, města vznikají jen na pobřeží. Na pobřeží bývá velice nepříjemně, v lese je stálé klima lehké zimy a vlhka. Prakticky jedinými terénními útvary jsou lesní skály, nejvyšší bod země je nejspíš nějaký smrk… Převážná část půdy naprosto není vhodná k zemědělství. Popis státu: Spíš než o klasický stát jde o volný svaz lidí osidlujících východní okraj Hvozdu. Nemají žádného vládce, zemi přibližně spravuje sbor moudrých z Hvozdu a Přístavů. Místní si navzájem pomáhají, pokud někdo něco potřebuje, řekne výboru, který mu vybere pomocného souseda. Tento systém překvapivě funguje. Záhvozdí tají svou existenci před celým Ilbessem, pouze Dreldaithští o nich ví najisto. Ostatní svět je považuje za mýtus, legendu vytvořenou několika idealisty jako vzor společnosti; Univerzita věd obecných v Silkerinu před časem oficiálně prohlásila, že Záhvozdí vytvořil ve svém díle vizionář Kayren jako obraz možné lidské dokonalosti. Od počátku dějin udržuje Záhvozdí svou armádu 1260 hrdinů, zabíječů bestií a šelem, mistrů boje proti přesile; nedají se považovat za klasickou vojenskou jednotku, spíš za několik skupin vynikajících bojovníků.

Ekonomika Záhvozdí neexistuje, každý dostane, co potřebuje, od známých a sousedů přes výbor, nebo si to opatří sám z Hvozdu.

Historie: Roku 367 př. B. se z Norgathu vydala velká a bohatě vypravená výprava přes Východní oceán hledat další kontinent. Nedostali se ani na Dreldaith, vichřice je zahnala na břeh, zničila jim lodě a oni byli nuceni hledat obživu v Hvozdu. Návrat nebyl možný, a tak skupina 1260 mužů a žen založila nové osídlení. V Norgathu byli považováni za ztracené, sami nedokázali postavit lodě, během pár generací si zvykli na nové prostředí. Roku 215 př. B. se části velké výpravy aledorských podařilo přejít Hvozd ze západu na východ, narazili na Záhvozdí a poučeni z útrap cesty rezignovali na návrat a posílili tak původní norgathské námořníky. Začátkem prvního století před Bitvou se Záhvozdští začali stýkat s dreldaithskými velrybáři, později proběhl první obchod, vzájemná návštěva hlavního města… Dnešní Záhvozdí si žije naprosto spokojeně, a pokud jej někdo další neobjeví, bude tak žít dál.